Βιβλιοθήκη Αρχείων, και εφαρμογών που διανέμονται δωρεάν

Αρχεία


  • File Any Embed Code - Joomla 1.5

    <p>Με το ένθεμα mod_anyembed μπορείτε να ενσωματώσετε πολύ εύκολα και με ελάχιστα κλικ, τον κώδικα που σας παρέχεται από ιστοτόπους, που επιτρέπουν την αναδημοσίευση τμήματος του περιεχομένου τους, με θέματα όπως:</p> <p style="padding-left: 30px;"> - Πρωτοσέλιδα εφημερίδων<br /> - Πρόγνωση του καιρού<br /> - Στοίχημα<br /> - Πρόγραμμα Τηλεόρασης<br /> </p> <p>Δεν χρειάζεται να ψάξετε, γιατί τα links είναι ενσωματωμένα στις ιδιότητες του module.</p> <p>Οδηγίες Χρήσης<br /> Μετά από την εγκατάσταση του ενθέματος, με τον κλασικό τρόπο από τη διαχείριση του Joomla ακολουθήστε τα ελάχιστα απλά βήματα.</p> <p style="padding-left: 30px;"> 1 - Ανοίξτε έναν από τους ενσωματωμένους συνδέσμους, που θα βρείτε στο αριστερό τμήμα.<br /> 2 - Επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να ενσωματώσετε από τη λίστα που σας παρέχεται στις ιδιότητες ή από όποια άλλη πηγή.<br /> 3 - Αντιγράψτε τον κώδικα που σας προτείνει.<br /> 4 - Ανοίξτε το ένθεμα από τη διαχείριση ενθεμάτων.<br /> 5 - Επικολλήστε τον κώδικα στο πλαίσιο Embed Code / "Code Area"<br /> 6 - Ορίστε τη θέση και αποθηκεύστε.<br /> </p> <br><br> <img src="http://www.easylogic.gr/images/stories/easy_img/eec.jpg" alt="" width="640" height="538" /> <br><br> Συμβατό με Joomla 1.5 <img src="http://joomla.gr/images/stories/release15.png" alt="" /> <br><br>
    Μέγεθος Αρχείου: 4.26 kB
  • File Any Embed Code - Joomla 3.x

    <p>Με το ένθεμα mod_anyembed μπορείτε να ενσωματώσετε πολύ εύκολα και με ελάχιστα κλικ, τον κώδικα που σας παρέχεται από ιστοτόπους, που επιτρέπουν την αναδημοσίευση τμήματος του περιεχομένου τους, με θέματα όπως:</p> <p style="padding-left: 30px;"> - Πρωτοσέλιδα εφημερίδων<br /> - Πρόγνωση του καιρού<br /> - Στοίχημα<br /> - Πρόγραμμα Τηλεόρασης<br /> </p> <br><br> <img src="https://www.easylogic.gr/images/mod_anyembed-j3.jpg" alt="" /> <br><br> Συμβατό με Joomla 3.x <span style="-webkit-border-radius: 12px; -moz-border-radius: 12px; border-radius: 12px; text-transform: uppercase; width: 18px; height: 18px; line-height: 18px; text-align: center; padding: 3px; margin: 5px 0; background-color: #ff4b39;">m</span> <span style="-webkit-border-radius: 12px; -moz-border-radius: 12px; border-radius: 12px; text-transform: uppercase; width: 18px; height: 18px; line-height: 18px; text-align: center; padding: 3px; margin: 5px 0; background-color: #eab31d;">3</span> <br><br>
    Μέγεθος Αρχείου: 24.7 kB