Πακέτα προώθησης Ιστοσελίδων

 Προώθηση ιστοσελίδων κόστος

- Τα πακέτα προώθηση είναι προσαρμοσμένα ακολουθώντας μια γενική δομή, ώστε να αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς προϋπολογισμούς και ανάγκες. Επιλέξτε τη λύση που σας καλύπτει ή επικοινωνώντας μαζί μας και ζητήστε μας να διαμορφώσουμε ένα στις δικές ανάγκες.
 

- Η αξία αφορά την εφάπαξ καταβολή του ποσού και η συνεργασία λήγει με την επίτευξη του στόχου.

- Προχωρήστε επιλέγοντας "Παραγγελία Πακέτου Προώθησης".

 

Όλα τα πακέτα προώθησης ιστοσελίδων εκτός του Starter περιλμβάνουν:

 • Βελτιστοποίηση της αρχικής σελίδας (Home Page)
 • Βελτιστοποίηση Sub-domain (Home Page)
 • Βελτιστοποίηση δομής πλοήγησης *
 • Μελέτη αναδιάρθρωσης ιστοσελίδων και υποβολή πρότασης *
 • Δημιουργία και υποβολή Google και Yahoo sitemaps
 • Έρευνα αντικειμενικών λέξεων - φράσεων κλειδιών
 • Συσχέτιση λέξεων φράσεων κλειδιών ιστοσελίδωνΠοιοτικός έλεγχος
 
 • Υποβολή ιστοσελίδων (Home Page) χωρίς αυτοματοποιημένες διαδικασίες
 • Αναφορά κατάταξης ιστοσελίδων στις Google, Yahoo
 • Αναφορά κατάταξης ιστοσελίδων ανταγωνιστών στις Google, Yahoo
 • Αναφορά ιστοσελίδων πιθανών συνεργατών
 • Αναφορά ανάλυσης συνδέσμων στις Google, Yahoo
 • Έλεγχος σπασμένων συνδέσμων (404 Εror)
 • Αναφορά αποκομμάτων κειμένων ιστοσελίδων συνδεδεμένων με τις μηχανές
 • Αναπροσαρμογή αναξιοποίητων κλειδιών *

* Aν απαιτηθεί

 
 

Starter - Web Promotion


 • Αναφορά κατάταξης στις Google, Yahoo
 • Αναφορά πιθανών συνεργατών
 • Δημιουργία και υποβολή Google και Yahoo sitemap έως 200 url
 • Έως 10 φρασεις-κλειδια
 • Υποβολή ιστοτόπου (Home Page) χωρίς αυτοματοποιημένες διαδικασίες 

Κόστος 360 €

 
 
 

Easy - Web Promotion

Όλα τα βασικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην αρχή

και επιπλέον :

 • Έως 10 φρασεις-κλειδια (Τουλάχιστον 2 μεταξύ των πρώτων 20 στις μεγάλες μηχανές αναζήτησης)
 • Site map έως 800 url
 • Εγγυημένα αποτελέσματα
 • Εγγύηση επιστροφής του κόστους

Κόστος 760 €

 
 

Business - Web Promotion

Όλα τα βασικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην αρχή

και επιπλέον :

 • Έως 20 φρασεις-κλειδια (Τουλάχιστον 5 μεταξύ των πρώτων 20 στις μεγάλες μηχανές αναζήτησης)
 • Βελτιστοποίηση (Home Page) + 5 σελίδων
 • Site map έως 1500 url
 • Εγγυημένα αποτελέσματα
 • Εγγύηση επιστροφής του κόστους

Κόστος 1360 €

 
 

Business Pro - Web Promotion

 

Όλα τα βασικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην αρχή

και επιπλέον :

 • Έως 40 φράσεις-κλειδιά (Τουλάχιστον 10 μεταξύ των πρώτων 20 στις μεγάλες μηχανές αναζήτησης)
 • Βελτιστοποίηση (Home Page) + 20 σελίδων
 • Βελτιστοποίηση Sub-domain (Home Page) + 5
 • Site map 3000 url
 • Υποβολή ιστοτόπου (Home Page + 10 σελίδες) χωρίς αυτοματοποιημένες διαδικασίες
 • Εγγυημένα αποτελέσματα
 • Εγγύηση επιστροφής του κόστους

Κόστος 1960 €

 
 

Platinum - Web Promotion

Όλα τα βασικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην αρχή

και επιπλέον :

 • Έως 60 φράσεις-κλειδιά (Τουλάχιστον 15 μεταξύ των πρώτων 20 στις μεγάλες μηχανές αναζήτησης)
 • Βελτιστοποίηση (Home Page) + 50 σελίδων
 • Βελτιστοποίηση Sub-domain (Home Page) + 10
 • Site map 8000 url
 • Υποβολή ιστοτόπου (Home Page + 25 σελίδες) χωρίς αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
 • Στοχευμένη προώθηση σε χώρες εκτός Ελλάδος.
 • Εγγυημένα αποτελέσματα
 • Εγγύηση επιστροφής του κόστους

Κόστος 3260 €

 
 
 

- Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α
- Τα πακέτα προώθησης έχουν σχεδιαστεί κατά προσέγγιση, με βάση τις ανάγκες και απαιτήσεις, των προς προώθηση ιστοτόπων αλλά και την ομαδοποίησή τους