Προώθηση Ιστοσελίδων

Starter - Web Promotion


 • Έως 10 φρασεις-κλειδια

 • Αναφορά κατάταξης στην Google για 10 λέξεις - φράσεις

 • Δημιουργία και υποβολή Google sitemap έως 1000 URL

 • Υποβολή ιστοτόπου (Home Page) χωρίς αυτοματοποιημένες διαδικασίες


Τα πιο πάνω συν Όλα τα βασικά χαρακτηριστικά

One Step - Προώθηση ιστοσελίδας


 • Έως 15 φρασεις-κλειδια

 • Δημιουργία και υποβολή Google sitemap έως 2000 URL

 • Βελτιστοποίηση (Home Page)

 • Αναφορά κατάταξης στην Google για 15 λέξεις - φράσεις

 • Εγγυημένα αποτελέσματα (Τουλάχιστον 2 μεταξύ των πρώτων 20 στην Google)

 • Εγγύηση επιστροφής του κόστους (εκτός του ποσού που καταβλήθηκε προς τρίτους)


Τα πιο πάνω συν Όλα τα βασικά χαρακτηριστικά

Business - Web Promotion


 • Έως 20 φρασεις-κλειδια

 • Βελτιστοποίηση (Home Page) + 5 σελίδων

 • Δημιουργία και υποβολή Google sitemap έως 3000 URL

 • Αναφορά κατάταξης στην Google για 20 λέξεις - φράσεις

 • Εγγυημένα αποτελέσματα (Τουλάχιστον 3 μεταξύ των πρώτων 20 στην Google)

 • Εγγύηση επιστροφής του κόστους (εκτός του ποσού που καταβλήθηκε προς τρίτους)


Τα πιο πάνω συν Όλα τα βασικά χαρακτηριστικά

Business Pro - Web Promotion


 • Έως 30 φρασεις-κλειδια

 • Δημιουργία και υποβολή Google sitemap έως 6000 URL

 • Βελτιστοποίηση (Home Page) +15 σελίδων τουλάχιτον

 • Αναφορά κατάταξης στην Google για 30 λέξεις - φράσεις

 • Εγγυημένα αποτελέσματα (Τουλάχιστον 6 μεταξύ των πρώτων 20 στην Google)

 • Εγγύηση επιστροφής του κόστους (εκτός του ποσού που καταβλήθηκε προς τρίτους)


Τα πιο πάνω συν Όλα τα βασικά χαρακτηριστικά