Φιλοξενία Ιστοσελίδων

Static - Φιλοξενία ιστοσελίδας

OS-Linux CentOS, cPanel, Multi PHP Version , PhpMyAdmin, Spam filters, Virus Scaning , SSL/TLS Manage , Οδηγός εγκατάστασης με 1 κλικ Joomla- Wordpress, Drupal +400 εφαρμογές, Free SSL, Στατιστικά Επισκεψιμότητας Awstats, Protect Directories
ΤΙΜΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕ ΦΠΑ
Σε ετήσιο κύκλο πληρώνετε για 10 αντί για 12 μήνες.
Σε διετή κύκλο πληρώνετε για 18 αντί για 24 μήνες

 • 250MB
  Χώρος Δίσκου
 • Χωρίς Όριο
  Κίνηση Δεδομένων
 • 1
  Φιλοξενούμενα sites
 • Χωρις Οριο
  Parked Domains
 • Χωρις Οριο
  Subdomains
 • Χωρις Οριο:
  Databases
 • Χωρις Οριο
  Email Accounts
 • 1 κλικ
  Backups
 • Δωρεάν
  SSL
 • cPanel
  Control Panel
 • 1 κλικ
  400+ Δωρεάν Εφαρμογές
 • Εγκατάσταση με ένα κλικ
  Joomla - Wordpress - Drupal
 • Δωρεάν
  Μεταφορά ιστοσελίδας από cPanel
Basic - Φιλοξενία ιστοσελίδας

OS-Linux CentOS, cPanel, Multi PHP Version , PhpMyAdmin, Spam filters, Virus Scaning , SSL/TLS Manage , Οδηγός εγκατάστασης με 1 κλικ Joomla- Wordpress, Drupal +400 εφαρμογές, Free SSL, Στατιστικά Επισκεψιμότητας Awstats, Protect Directories
ΤΙΜΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕ ΦΠΑ
Σε ετήσιο κύκλο πληρώνετε για 10 αντί για 12 μήνες.
Σε διετή κύκλο πληρώνετε για 18 αντί για 24 μήνες

 • 1500MB
  Χώρος Δίσκου
 • Χωρίς Όριο
  Κίνηση Δεδομένων
 • 1
  Φιλοξενούμενα sites
 • Χωρις Οριο
  Parked Domains
 • Χωρις Οριο
  Subdomains
 • Χωρις Οριο:
  Databases
 • Χωρις Οριο
  Email Accounts
 • 1 κλικ
  Backups
 • Δωρεάν
  SSL
 • cPanel
  Control Panel
 • 1 κλικ
  400+ Δωρεάν Εφαρμογές
 • Εγκατάσταση με ένα κλικ
  Joomla - Wordpress - Drupal
 • Δωρεάν
  Μεταφορά ιστοσελίδας από cPanel
7.00 € Μηνιαία 21.00 € Τριηνιαία 38.00 € Εξαμηνιαία 70.00 € Ανά έτος 126.00 € Διετία
Παραγγελία
Business - Πακέτο Φιλοξενίας ιστοσελίδων

OS-Linux CentOS, cPanel, Multi PHP Version , PhpMyAdmin, Spam filters, Virus Scaning , SSL/TLS Manage , Οδηγός εγκατάστασης με 1 κλικ Joomla- Wordpress, Drupal +400 εφαρμογές, Free SSL, Στατιστικά Επισκεψιμότητας Awstats, Protect Directories
ΤΙΜΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕ ΦΠΑ
Σε ετήσιο κύκλο πληρώνετε για 10 αντί για 12 μήνες.
Σε διετή κύκλο πληρώνετε για 18 αντί για 24 μήνες

 • 3000MB
  Χώρος Δίσκου
 • Χωρίς Όριο
  Κίνηση Δεδομένων
 • 3
  Φιλοξενούμενα sites
 • Χωρις Οριο
  Parked Domains
 • Χωρις Οριο
  Subdomains
 • Χωρις Οριο:
  Databases
 • Χωρις Οριο
  Email Accounts
 • 1 κλικ
  Backups
 • Δωρεάν
  SSL
 • cPanel
  Control Panel
 • 1 κλικ
  400+ Δωρεάν Εφαρμογές
 • Εγκατάσταση με ένα κλικ
  Joomla - Wordpress - Drupal
 • Δωρεάν
  Μεταφορά ιστοσελίδας από cPanel
10.00 € Μηνιαία 30.00 € Τριηνιαία 60.00 € Εξαμηνιαία 100.00 € Ανά έτος 180.00 € Διετία
Παραγγελία
Business Pro - Πακέτο Φιλοξενίας ιστοσελίδων

OS-Linux CentOS, cPanel, Multi PHP Version , PhpMyAdmin, Spam filters, Virus Scaning , SSL/TLS Manage , Οδηγός εγκατάστασης με 1 κλικ Joomla- Wordpress, Drupal +400 εφαρμογές, Free SSL, Στατιστικά Επισκεψιμότητας Awstats, Protect Directories
ΤΙΜΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕ ΦΠΑ
Σε ετήσιο κύκλο πληρώνετε για 10 αντί για 12 μήνες.
Σε διετή κύκλο πληρώνετε για 18 αντί για 24 μήνες

 • 5000MB
  Χώρος Δίσκου
 • Χωρίς Όριο
  Κίνηση Δεδομένων
 • 6
  Φιλοξενούμενα sites
 • Χωρις Οριο
  Parked Domains
 • Χωρις Οριο
  Subdomains
 • Χωρις Οριο:
  Databases
 • Χωρις Οριο
  Email Accounts
 • 1 κλικ
  Backups
 • Δωρεάν
  SSL
 • cPanel
  Control Panel
 • 1 κλικ
  400+ Δωρεάν Εφαρμογές
 • Εγκατάσταση με ένα κλικ
  Joomla - Wordpress - Drupal
 • Δωρεάν
  Μεταφορά ιστοσελίδας από cPanel
14.00 € Μηνιαία 42.00 € Τριηνιαία 84.00 € Εξαμηνιαία 140.00 € Ανά έτος 252.00 € Διετία
Παραγγελία