Τεχνική Υποστήριξη

Υποστήριξη ανά περίπτωση

Αφορά θέματα τεχνικής φύσεως, από δυσλειτουργίες που προκλήθηκαν, από λάθος χειρισμό του διαχειριστή.
Η αποκατάσταση γίνεται το συντομότερο δυνατό, ανάλογα με το φόρτο εργασίας, στο τμήμα υποστήριξης, μετά από σχετικό προγραμματισμό.
Το κόστος κυμαίνεται ανάλογα με την φύση των εργασιών και τον απαιτούμενο χρόνο εργασίας.
Ελάχιστη χρέωση 50 €

Εφαρμογή αναβαθμίσεων CMS χωρίς υποστήριξη

Αναβάθμιση των εκδόσεων του joomla στην ίδια σειρά και όλων των πρόσθετων εφαρμογών εκτός των ηλεκτρονικών καταστημάτων (eshop) στις σταθερές νεότερες εκδόσεις, για ένα έτος χωρίς αριθμητικό περιορισμό.

Βασικό πακέτο υποστήριξης (Αναβαθμίσεις εφαρμογών)


 • Αναβάθμιση των εκδόσεων του joomla και όλων των πρόσθετων εμπορικών και μη εφαρμογών στις σταθερές νεότερες εκδόσεις της ίδιας σειράς, για ένα έτος χωρίς αριθμητικό περιορισμό.

 • Εγκατάσταση modules / components / plugins χωρίς παραμετροποίηση

 • Λήψη αντιγράφων ασφαλείας.

 • Εργασίες επαναφοράς αντιγράφου ασφάλειας αν απαιτηθεί.

 • Εργασίες συντήρησης της εφαρμογής, καθαρισμός περιττών ή προσωρινών αρχείων.

 • Τηλεφωνική επικοινωνία σε ώρες εργασίας και όλο το 24ωρο μέσω του συστήματος υποστήριξης πελατών.


Επαγγελματικό πακέτο υποστήριξης

 • Αναβάθμιση των εκδόσεων του joomla και όλων των πρόσθετων εμπορικών και μη εφαρμογών στις σταθερές νεότερες εκδόσεις, για ένα έτος χωρίς αριθμητικό περιορισμό.

 • Εγκατάσταση modules / components / plugins και επεκτάσεων που θα θεωρηθούν απαραίτητες.

 • Εργασίες συντήρησης της εφαρμογής και καθαρισμός περιττών ή προσωρινών αρχείων.

 • Λήψη αντιγράφων ασφαλείας.

 • Εργασίες επαναφοράς αντιγράφου ασφάλειας αν απαιτηθεί.

 • Τηλεφωνική επικοινωνία σε ώρες εργασίας και όλο το 24ωρο μέσω του συστήματος υποστήριξης πελατών.

 • Αλλαγές / Επεξεργασία περιεχομένου, χωρίς αυτό να σημαίνει προσθήκη νέου περιεχομένου.

 • Παραμετροποίηση/αντικατάσταση παλαιών και νέων modules/components.

 • Αντικατάσταση γραφικών banners.

 • Έλεγχος και προτάσεις λύσεων σε προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην ιστοσελίδα σας.

 • Έλεγχος για τον όγκο του site και εφαρμογή παραμετροποιήσεων για αύξηση της ταχύτητας.

 • Έλεγχος για καταγεγραμμένα λάθη του συστήματος και αποκατάσταση.

 • Εφαρμογή κανόνων ασφάλειας, αλλαγή η βελτίωση όταν αυτό απαιτείται.

 • Πλήρη κάλυψη για αποτροπή πιθανών κακόβουλων επιθέσεων.

 • Συνεχής έλεγχος αλλαγών των αρχείων 24/7/365.

 • Εργασίες ενημέρωσης με νέο περιεχόμενο 2 ώρες μηνιαία και εφαρμογή των ενημερώσεων σε έως 48 ώρες.


130.00 € Τριηνιαία 360.00 € Εξαμηνιαία 720.00 € Ετησίως
Παραγγελία
Πλήρες πακέτο υποστήριξης

 • Αναβάθμιση των εκδόσεων του joomla και όλων των πρόσθετων εμπορικών και μη εφαρμογών στις σταθερές νεότερες εκδόσεις, για ένα έτος χωρίς αριθμητικό περιορισμό.

 • Εγκατάσταση modules / components / plugins.

 • Εργασίες συντήρησης της εφαρμογής, καθαρισμός περιττών ή προσωρινών αρχείων.

 • Αναβάθμιση των εκδόσεων του joomla και όλων των πρόσθετων εφαρμογών στις σταθερές νεότερες εκδόσεις, για ένα έτος χωρίς αριθμητικό περιορισμό.

 • Εργασίες επαναφοράς αντιγράφου ασφάλειας αν απαιτηθεί.

 • Πλήρη κάλυψη για αποτροπή πιθανών κακόβουλων επιθέσεων.

 • Συνεχής έλεγχος αλλαγών των αρχείων 24/7/365.

 • Τηλεφωνική επικοινωνία σε ώρες εργασίας και όλο το 24ωρο μέσω του συστήματος υποστήριξης πελατών.

 • Αλλαγές / Επεξεργασία περιεχομένου, χωρίς αυτό να σημαίνει προσθήκη νέου περιεχομένου.

 • Παραμετροποίηση/αντικατάσταση παλαιών και νέων modules/components

 • Αντικατάσταση γραφικών banners.

 • Έλεγχος και προτάσεις λύσεων σε προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην ιστοσελίδα σας.

 • Έλεγχο για τον όγκο του site και εφαρμογή παραμετροποιήσεων για αύξηση της ταχύτητας.

 • Έλεγχος για καταγεγραμμένα λάθη του συστήματος και αποκατάσταση.

 • Εφαρμογή κανόνων ασφάλειας, αλλαγή η βελτίωση όταν αυτό απαιτείται.

 • Εργασίες ενημέρωσης με νέο περιεχόμενο 2 ώρες μηνιαία και εφαρμογή των ενημερώσεων σε 48 ώρες.

 • Πλήρη διαχείριση του ιστοτόπου σας, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας και με γνώμονα την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του website σας.

 • Εργασίες ενημέρωσης με νέο περιεχόμενο, δημιουργία banners 8 ώρες μηνιαία.

 • Εφαρμογή των ενημερώσεων σε 24ώρες.

 • Πλήρη διαχείριση του πακέτου φιλοξενίας, συντήρηση αρχείων και παρακολούθηση αρχείων καταγραφής επισκεπτών.

 • Δημιουργία λογαριασμών email χωρίς αριθμητικό περιορισμό και συντήρηση λογαριασμών.

 • Σύνδεση της ιστοσελίδας και παρακολούθηση με στατιστικών με το Google Analytics.

 • Προτάσεις για βελτίωση του περιεχομένου ή της διάταξης.

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για διαφημιστικές καμπάνιες και προώθηση του ιστοτόπου στις μηχανές αναζήτησης.

 • Έκτπωση 30 % στα πακέτα προώθησης ιστοσελίδων στα οργανικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

 • Άμεση έναρξη εργασιών για αποκατάσταση της όποιας δυσλειτουργίας παρουσιαστεί.

 • Επικοινωνία μέσω team viewer για εργασίες σε υπολογιστές ή τερματικά στον φυσικό σας χώρο 2 ώρες μηνιαία.

450.00 € Τριηνιαία 900.00 € Εξαμηνιαία 1800.00 € Ετησίως
Παραγγελία