Μεταβίβαση χρήσης Domain

Μεταβίβαση Χρήσης Ονόματος Χώρου .gr .ελ


  • Αίτηση μεταβίβασης χρήσης κατατίθεται στην περίπτωση που η χρήση του ονόματος μεταβιβάζεται σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο

  • Αίτηση μεταβίβασης χρήσης μπορεί να κατατεθεί στο Μητρώο το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της περιόδου εκχώρησης του ονόματος.

  • Μπορεί να κατατεθεί μόνο από τον καταχωρητή που διαχειρίζεται το όνομα χώρου.

  • Ξεκινήσετε της διαδικασία  1. Κατεβάστε και συμπληρώστε τη σχετική αίτηση κάνοντας κλικ εδώ .

  2. Αρχικά προχωρήστε σε αποστολή στο email στο domains@easylogic.gr, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησης. Φωτοαντίγραφο αστυνομικών ταυτοτήτων, Βεβαίωση νόμιμης εκπροσώπησης. Αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα προτείνεται η θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφή σε ένα ΚΕΠ.

  3. Στη συνέχεια, προχωρήστε σε αποστολή του πρωτοτύπου προς την έδρα μας. Easylogic - ΦΑΚΑΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. | 31ης Αυγούστου 3 - 41221 | Λάρισα

  4. Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και ολοκληρώστε την παραγγελία.

  5. Ως καταχωρητής σας, θα προχωρήσουμε στις απαιτούμενες ενέργειες μετά την εξόφληση του ποσού και την παραλαβή της αίτησης.