Ρύθμιση email με Outlook, LiveMail, Thunderbird, MacMail και Smartphone

Για τους λογαριασμούς email που θέλετε να ρυθμίσετε ώστε να δαιχειρίζεστε την αλληλογραφία σας με τη χρήση μιας εφαρμογής, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα στοιχεία σύνδεσης στο πρόγραμμα σας :

Εισερχόμενα Host Address: mail.todomainsas.gr
POP3 Port: 995 IMAP Port: 993 
SMTP Host Address: mail.todomainsas.gr
SMTP Port: 465
Username: Η πλήρης διεύθυνση email (mail@todomainsas.gr)
Password: Ο κωδικός που έχετε δώσει στη διαδικασία δημιουργίας του λογαριασμού
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ την επιλογή "ο διακομιστής απαιτεί έλεγχο ταυτότητας" ή "my server requires authentication".
H χρήση SSL είναι απαραίτητηrequire authedication

Χρησιμοποιήστε έναν από τους διαθέσιμους οδηγους ρύθμισης σε μορφή .pdf, για τις τέσσερις πιο διαδεδομένες εφαρμογές διαχείρισης email :

Οι εφαρμογές Outlook 2007, Outlook 2003 και Outlook 2002/ WinXP, Outlook 2000
δεν χρησιμοποιούν σύγχρονους και ασφαλείς τρόπους επικοινωνίας με τους mail servers και για λόγους ασφαλείας δεν υποστηρίζονται.

Είναι πολύ σημαντικό, να ορίσετε στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας, σε όποια από τις εφαρμογές, να διατηρεί τα email στον server για 7 ή 10 ημέρες, ώστε να μην απαιτηθεί από εσάς καμία ενέργεια συντήρησης. Δείτε στη συνέχεια πως μπορείτε να προχωρήσετε σε αυτή τη ρύθμιση.

Outlook 2010 και  Outlook 2013
File > Account Settings > Account Settings… > επιλέξτε τον POP3 λογαριασμό σας >  Change… >  More Settings… > tab Advanced

leavecopyonserver

 

Thunderbird
Tools > Account Settings > Επιλέξτε τον  email λογαριασμό και επιλέξτε Server Settings > Ενεργοποιήστε την επιλογή "Leave messages on server” .
Ορίστε τον αριθμό των ημερών και πατήστε ΟΚ

thunderbird 4

 

MacMail
Δείτε στο τελευταίο βήμα του οδηγού MacMail.

Δείτε ακόμη:  Πιθανά προβλήματα στους λογαρισμούς των email σας