Πιθανά προβλήματα στους λογαρισμούς των email σας


1 - Συνηθέστερα λάθη των ρυθμίσεων εφαρμογών διαχείρισης αλληλογραφίας.

Το user name και password  είναι με κεφαλαία, αλλάξτε σε πεζά
Δεν  έχει ήδη δημιουργηθεί ακόμη ο λογαριασμός στο cpanel σας
Στο πεδίο user name, δεν ολόκληρο το email σας. Όχι μόνο info αλλά όλοκληρο το email σας info@domain_sas.gr.
Δεν είναι επιλεγμένο το "Server requires authentication" ή "ο διακομιστής απαιτεί έλεγχο ταυτότητας"
Ο ISP σας, μπλοκάρει την πόρτα 25 οπότε μπορείτε να στείλετε αλλάζοντας την πόρτα στο πρόγραμμα αλληλογραφίας σας σε 26.

2 - Γιατί μερικά επισυναπτόμενα (attachments) δεν πάνε στον τελικό προορισμό τους.

Για λόγους δική σας ασφάλειας οι servers είναι ρυθμισμένοι έτσι ώστε να μπλοκάρουν ορισμένους τύπους attachments που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα ασφαλείας. Μερικοί από αυτούς τους τύπους είναι .bat .src .exe. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει πρώτα να ζιπάρετε το αρχείο και μετά να το επισυνάψετε. Ένας άλλος λόγος μπορεί να είναι το μέγεθος του επισυναπτόμενου αρχείου το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10mb αν στέλνεται από mail clients και τα 2mb αν στέλνεται από web mail.
Μερικοί τύποι attachments που μπορεί να σταλούν χωρίς να χρειαστεί να ζιπαριστούν είναι .gif .jpg .html .pdf .doc

3 - Στέλνετε αλλά δεν μπορείτε να λάβετε.

Ο χώρος σας στο λογαριασμό φιλοξενίας σας έχει υπερβεί τα μέγιστα όριά του ή ο μέγιστος επιτρεπόμενος χώρος του λογαριασμού email έχει υπερβεί τα όριά του. Καθαρίστε το από αρχεία που δεν χρειάζεστε πια.

4 - Λαμβάνετε αλλά δεν μπορείτε να στείλετε.

Ενεργοποιήστε μέσα από τις ιδιότητες του email  λογαριασμοού, την επιλογή "ο διακομιστής απαιτεί έλεγχο ταυτότητας" ή "my server requires authentication". Αλλάξτε τη ρύθμιση και το πρόβλημα θα λυθεί.
Αν κάνετε χρήση SSL, επιβεβαιώστε ότι είναι ακόμη ενεργό. Αν έχει λήξει, προχωρήστε σε ανανέωση.
Σε διαφορτική περίτωση, αποεπιλέξτε την χρήση SSL από τις ιδιότητες του email  λογαριασμού, και το μενού των ρυθμίσεων των  email λογαρισμών.

5 - Λαμβάνετε μήνυμα "please enter your username and password for the following server".

Έχετε ξεπεράσει το επιτρεπτό όριο / ώρα σε ότι αφορά στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό / ώρα που τσεκάρονται τα email. Χαμηλώστε τη συχνότητα από τις ρυθμίσεις του προγράμματος που χρησιμοποιείτε (πχ έλεγχος ανά 10 λεπτά – δεν προτείνεται λιγότερο).

6 - Λαμβάνετε μήνυμα "The server responded: 503 valid RCPT command must precede DATA".

Αν ο mail client σας δίνει το παραπάνω μήνυμα λάθους τότε δεν έχετε τσεκαρισμένη την επιλογή "my server requires authentication". Αλλάξτε τη ρύθμιση και το πρόβλημα θα λυθεί.

7 - Δεν μπορείτε να στείλετε με το MS Outlook και εμφανίζει το λάθος "..Σφάλμα (0x800CCC0F): ..".

Αν ο mail client (Outlook - Livemail) σας δίνει το παραπάνω μήνυμα λάθους
[Σφάλμα (0x800CCC0F): Η σύνδεση με το δικομιστή διακόπηκε. Εάν συνεχιστεί αυτό το πρόβλημα... Ο διακομιστής αντοποκρίθηκε: 550 http://www.spanhaus.org... ]
τότε δεν έχετε τσεκαρισμένη την επιλογή "my server requires authentication".
Αλλάξτε τη ρύθμιση και το πρόβλημα θα λυθεί.

 

8 - Δεν μπορείτε να στείλετε με το MS Outlook 2010 και εμφανίζει το λάθος "..Σφάλμα (0x80042109): ..".

Αν ο mail client (Outlook - Livemail) σας δίνει το  μήνυμα λάθους  με τον κωδικό  (0x80042109)
Αλλάξετε τον αριθμό της πόρτας των εξερχομένων από 25 σε 587 και το πρόβλημα θα λυθεί.

 

Το γραφικό αφορά τις περιπτώσεις 4 - 6 και 7

 require authedication

 

Χρήση SSL στο email σας.

Αν στο domain σας έχει εγκαταστθεί ένα πιστοποιητικό SSL MONO τότε μπορείτε να κάνετε χρήση SSL στις ρυθμισεις της εφορμογής διαχείρισης των email σας.
Σε καμία περίπτωση MHN χρησιμοποιείτε το ssl του server και του hostname της μορφής elcloud.....easylogicdns.gr

 

Βασικές Ρυθμίσεις Email με mail client
Για τους λογαριασμούς email που θέλετε να ρυθμίσετε ώστε να δαιχειρίζεστε την αλληλογραφία σας με τη χρήση μιας εφαρμογής, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα στοιχεία σύνδεσης στο πρόγραμμα σας :

POP3 Host Address: mail.todomainsas.gr
SMTP Host Address: mail.todomainsas.gr
Username: Η πλήρης διεύθυνση email (mail@todomainsas.gr )
Password: Ο κωδικός που έχετε δώσει στη διαδικασία δημιουργίας του λογαριασμού
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ την επιλογή "ο διακομιστής απαιτεί έλεγχο ταυτότητας" ή "my server requires authentication".

 

Οι εφαρμογές Outlook 2007, Outlook 2003 και Outlook 2002/ WinXP, Outlook 2000
δεν χρησιμοποιούν σύγχρονους και ασφαλείς τρόπους επικοινωνίας με τους mail servers και για λόγους ασφαλείας δεν υποστηρίζονται.

Σχετικά θέματα βοήθειας