Δυναμικές Ιστοσελίδες και προώθηση

Μια δυναμική σελίδα δεν είναι μια τυπική σελίδα HTML, αλλά είναι ένα πρόγραμμα που βρίσκεται κάτω από μια συγκεκριμένη διεύθυνση στον server σας και εκτελείται κάθε φορά που κάποιος θα το ζητήσει μέσω του Web από αυτή τη διεύθυνση.

Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει για μία μόνο σελίδα, να καταγραφούν πολλές διαφορετικές παραλλαγές του περιεχομένου ανάλογα με το τι είχε αρχικά ζητηθεί. Είναι καλό (και χρησιμοποιείται ευρέως) για online καταστήματα με μια πλειάδα προϊόντων. Μια ποικιλία των τεχνολογιών που υπάρχουν για να εξυπηρετούν περιεχόμενο δυναμικά. Ανάμεσά τους οι πιο δημοφιλείς είναι Active Server Pages (ASP), Hypertext Preprocessor (PHP), ColdFusion (CFM), και Java Server Pages (JSP).

Μερικές μηχανές αναζήτησης, όπως π.χ. Η Google, βρίσκονται στη διαδικασία της ένταξης στο crawling λογισμικό τους , ώστε να συνεργάζεται με δυναμικές σελίδες, αλλά οι περισσότερες από τις μεγάλες μηχανές ακόμα δεν διαθέτουν τις ικανότητες να ανιχνεύσουμε και ευρετήριο προηγμένες δυναμικές σελίδες.

Αυτό σημαίνει ότι μέχρι σήμερα αντιμετοπίζουν προβλήματα με τη χρήση των δυναμικών urls, και το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να διαμορφώσετε ανάλογα τη δημιουργία των urls. Έτσι ώστε όταν δημιουργούνται με βάση κάποιες παραμέτρους (αυτές οι παράμετροι είναι συνήθως για να περάσει το πρόγραμμά σας στο λεγόμενο "query string") να έχουν φιλική μορφή, για να μην απορριφούν από τις μηχανές αναζήτησης.

Δείτε πιο κάτω ένα παράδειγμα:

Δυναμική μορφή διαεύθυνσης ιστοσελίδας
http://site.com/page.php?clothes=&color=orange

Φιλική μορφή διαεύθυνσης ιστοσελίδας
http://site.com/page/clothes/color/orange

Φιλικότερη μορφή διαεύθυνσης ιστοσελίδας
http://site.com/page/clothes/color/orange/clothes-orange.html