Ανακατεύθυνση από www και αντίστροφα

Αν έχετε ήδη ένα αρχείο .htaccess προσθέστε σ αυτό ή δημιουργήστε ένα νέο, με τις παρκάτω γραμμές, ανα περίπτωση.

Redirect www to non-www:

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.todomainsas.gr[NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://yourdomain.com/$1 [L,R=301]

Redirect non-www to www:

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^todomainsas.gr[NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.yourdomain.com/$1 [L,R=301]