Τι είναι το domain parking

O όρος Domain parking αναφέρεται στην καταχώρηση του domain name στο μητρώο με ενεργούς name servers χωρίς να σχετίζεται με καμία υπηρεσία όπως e-mail ή ένα ανεξάρτητο πακέτο φιλοξενίας ιστοσελίδων και ένα website. Έτσι μπορείτε να διατηρήσετε ένα domain name για μελλοντική ανάπτυξη, αλλά και για εφαρμόσετε εκτροπή (redirect doman name) στο κύριο domain name.

Έχετε την ευκαιρία να δεσμέυσετε ένα ή περισσότερα domain name χωρίς να είναι απαραίτητο κάθε φορά να επιβαρύνεστε με το αντίστοιχο κόστος για ισάριθμα πακέτα φιλοξενίας ιστοσελίδων.

Μέσω του Domain parking μπορείτε να τοποθετήσετε ένα ή περισσότερα domain name στον λογαριασμό σας, και να το ρυθμίσετε μέσα από το cPanel να δείχνει ακριβώς τις ίδιες σελίδες με το κεντρικό domain σας.