Δεν βλέπω την ιστοσελίδα μου στο νέο server

Διαγραφή DNS Cache

Όταν αλλέζετε εταιρεία παροχής φιλοξενίας ιστοσελίδων, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τους name server του domain σας, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχετε λάβει.

Για την εφαρμογή της  αλλαγής των Name Servers στο domain σας, απαιτούνται 3 - 72 ώρες για να ενημερωθούν όλοι οι ISPs (εταιρείες παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο). Στην πράξη δεν ξεπερνά τις τρείς ώρες και σπάνια τις οκτώ έως δέκα ώρες, ανάλογα με την εταιρεία.

Μετά από αυτό το διάστημα, αν ακόμη βλέπετε το site σας, στην προηγούμενη εταιρεία που σας παρείχε την φιλοξενία, καλό είναι να διαγράψετε την μνήμη των DNS εγγραφών του λειτουργικού σας και να δοκιμάσετε να το καλέσετε σε ένα νέο περάθυρο.

Η εντολή ανάλογα με το λειτουργικό,  φαίνεται παρακάτω ώστε να προχωρήσετε στη  διαγραφή της μνήμης των  εγγραφών DNS.

Αξίζει να θυμάστε ότι δεν σας βοηθά σε καμία περίπτωση, να  καλείτε ανυπόμονα την ιστοσελίδα σας πολλές φορές, σ αυτό το διάστημα, για να δείτε αν είναι ορατή από τον νέο σας server.

Microsoft Windows
Start (Έναρξη) -> Run (Εκτέλεση)-> πληκτρολογήστε cmd
και στο παράθυρο command prompt, του dos πληκτρολογήστε

Windows 2000, 2003

 • dnscmd /clearcache

Windows XP, Vista, Windows 7,8,10

 • ipconfig /flushdns

Εκδόσεις Linux
Μέσω του terminal δώστε 

/etc/rc.d/init.d/nscd restart

Ubuntu
με την εντολή από terminal

sudo /etc/init.d/nscd restart ή
sudo service dns-clean restart

Ubuntu / Debian / Linux Mint

 • Flush DNS cache
  sudo /etc/init.d/dns-clean start
 • Flush BIND server dns cache
  /etc/init.d/named restart ή service named restart
 • Flush nscd DNS cache
  /etc/init.d/nscd restart  ή  service nscd restart ή
  service nscd reload ή nscd -i hosts
 • Flush dnsmasq dns cache
  /etc/init.d/dnsmasq restart

Mac OS
Ανοίξτε το Terminal και εκτελέστε τις παρακάτω εντολές, ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού σας.

 • X Yosemite
  sudo discoveryutil mdnsflushcache;sudo discoveryutil udnsflushcaches;say flushed
 • OS X Mavericks (10.9)
  dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder
 • OS X Mountain Lion (10.8) //OS X Lion (10.7)
  sudo killall -HUP mDNSResponder
 • OS X Snow Leopard (10.6) // OS X Leopard (10.5)
  sudo dscacheutil -flushcache
 • OS X Tiger (10.4)
  lookupd -flushcache ή
  dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder

Αν οι παραπάνω εντολές δεν καλύπτουν το λειτουργικό ή την έκδοση που χρησιμοποιείτε,
μια αναζήτηση με το κριτήριο "clear dns records Cache" προσθέτοντας, το λειτουργικό και την τρέχουσα έκδοσή του θα σας δώσει τη λύση.