Ανανέωση Domain Name

Το σύστημά μας, που παρακολουθεί όλα τα domain, σας ενημερώνει αρχικά  στις 60, 30, 15 ημέρες, και στις 10 ημέρες πριν τη λήξη εκδιδεται ηλεκτρονικά, το σχετικό ενημερωτικό με το οποίο μπορείτε να προχωρήσετε στην ανανέωση.

Αν όμως θέλετε να προχωρήσετε σε ανανέωση, ενός ή περισσοτέρων domain, πριν το τελευταίο δεκαήμερο, δείτε στη συνέχεια πως μέσα από πολύ απλά βήματα θα καταφέρετε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Με την είσοδό σας στο λογαριασμό σας,  στην κεντρική σελίδα στο τέλος της, υπάρχει η επιλογή "Πότε λήγουν τα doman μαυ"

domain

 

Aπό το μενού της περιοχής πελατών μπορείτε να επιλεξετε Domain και "Ανανέωση Domains"
domain2

 

Επίσης από το κεντρικό μενού του site, επιλέξτε Domain και "Πότε λήγουν τα Domain μου"

domain5

Στο επόμενο παράθυρο, θα εμφανιστεί μια λίστα με όλα τα domain σας, και δίπλα τις ημέρες που απομένουν μέχρι τη λήξη του καθενός. Δεξια από το κάθε domain υπάρχει ένα στοιχείο επιλογής, ώστε να  επιλέξετε τα προς ανανέωση και πιο δεξιά τα χρόνια διάρκειας.

Αφού έχετε ολοκληρώσει τις επιλογές σας, πατήστε στο τέλος της σελίδας "Παραγγελία" και ακολουθήστε τη γνωστή διαδικασία από το καλάθι σας προς το Ταμείο.

Τα ελληνικά domain μπορείτε να τα ανανεώσετε έως 10 χρόνια, ανά 2. Ενώ τα διεθνή εως 10 χρόνια ανά ένα.


domain4