1ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα


 

Στο 1ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα συμμετέχει και η ελληνική κοινότητα του joomla CMS, με δική της παρουσίαση.

Το Συνέδριο πραγματοποιείται στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο στις 21 και 22 Μαρτίου 2008, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, στην Αθήνα.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει παρουσίαση των Συλλόγων / Κοινοτήτων / Ομάδων που ασχολούνται με το ΕΛΛΑΚ στην Ελλάδα καθώς και την συνεργασία μεταξύ τους.
Το πρόγραμμα θα αποτελείται από παρουσίαση των κοινοτήτων, ομιλίες σχετικά με το ελεύθερο λογισμικό, καθώς και workshops. Ο σκοπός του συνεδρίου είναι η γνωριμία μεταξύ των Κοινοτήτων, η εύρεση τρόπων συνεργασίας μεταξύ τους και η παρουσίασή τους στο κοινό.
 

Η ελληνική κοινότητα υποστήριξης του Joomla θα παρουσιάσει δυο θέματα το Σάββατο 22 Μαρτίου

11:50 12:20 joomla.gr: αναπτύσσοντας μια κοινότητα χρηστών ελεύθερου λογισμικού -- Αρης Ντάτσης
12:20 12:30 Ερωτήσεις
12:30 12:50 Διάλειμμα
12:50 13:20 Παρουσίαση της εφαρμογής νέες εκδόσεις δυνατότητες -- Γιώργος Φάκας
13:20 13:30 Ερωτήσεις

Το πλήρες πρόγραμμα είναι αναρτημένο στο http://www.fosscomm.gr/
και σε μορφές:


  - ΗΤΜL http://www.fosscomm.gr/xoops20171/htdocs/uploads/programma_synedriou.html
  - PDF   http://www.fosscomm.gr/xoops20171/htdocs/uploads/programma_synedriou.pdf


Η είσοδος είναι ελεύθερη