Ομόγραφα Ονόματα

Ομόγραφα ονομάζονται τα Ονόματα τα οποία έχουν οπτική ομοιότητα αν και είναι γραμμένα με διαφορετικούς χαρακτήρες. (Σύμφωνα με τον ορισμό στον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου .gr ομόγραφα Ονόματα Χώρου [.gr] είναι τα Ονόματα Χώρου [.gr] που το Μεταβλητό τους πεδίο αποτελείται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες οι οποίοι ταυτίζονται ΟΠΤΙΚΑ στην πεζή ή κεφαλαία, τονισμένη ή άτονη μορφή τους και το μη Μεταβλητό πεδίο τους είναι ίδιο.) Σαν παράδειγμα ας θεωρήσουμε τα Ονόματα eett.gr και εεττ.gr τα οποία στην κεφαλαία τους μορφή είναι οπτικά όμοια (EETT.gr και ΕΕΤΤ.gr). Προσοχή οφείλουμε α συστήσουμε στους ενδιαφερόμενους στο γεγονός ότι ηχητικά όμοια ή οπτικά προσομοιάζοντα Ονόματα δεν καλύπτονται από τον παραπάνω ορισμό (π.χ. το maria.gr δεν έχει Ομόγραφο γιατί ο χαρακτήρας ρ δεν έχει οπτικά όμοιο χαρακτήρα στο Ελληνικό αλφάβητο, ενώ ένα ομόγραφο του Ονόματος μαρία.gr είναι το λατινικό mapia.gr - σε κεφαλαία μορφή γίνονται και τα δύο ΜΑΡΙΑ.gr). Πίνακα των ομόγραφων χαρακτήρων θα βρείτε εδώ.

Δικαίωμα στην ενεργοποίηση ενός Ομόγραφου Ονόματος έχει μόνο ο Δικαιούχος του αρχικού εκχωρημένου Ονόματος με το οποίο αυτό ταυτίζεται. Η ενεργοποίηση κάθε Ομόγραφου Ονόματος πραγματοποιείται μέσω του Καταχωρητή που διαχειρίζεται το αρχικό εκχωρημένο Όνομα. Ενεργοποίηση των Ομόγραφων Ονομάτων μπορεί να γίνει και στην περίοδο της προσωρινής Ενεργοποίησης ενός Ονόματος (Pending Create), εκτός αν πρόκειται για όνομα με κατάληξη .gov.gr ή όνομα 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr που περιλαμβάνεται στη λίστα γεωγραφικών όρων της ΕΕΤΤ.

Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο (ή περισσότερα) Ομόγραφα μεταξύ τους Ονόματα, τα οποία εκχωρήθηκαν σε διαφορετικούς Χρήστες (πριν την 04/07/2011 που ξεκίνησε η διάθεση των ονομάτων χώρου με ελληνικούς χαρακτήρες), δικαίωμα στην ενεργοποίηση τυχόν τρίτου Ομόγραφου προς αυτά Ονόματος δεν έχει κανένας από τους Χρήστες. Εάν στο μέλλον πάψει να υπάρχει κάποιο από τα αρχικά Ομόγραφα μεταξύ τους Ονόματα και παραμείνει ένα από αυτά εκχωρημένο, θα ισχύει για τον Χρήστη του το αποκλειστικό δικαίωμα ενεργοποίησης οποιουδήποτε Ομόγραφου προς αυτό Όνομα.

Δέσμη Ονομάτων (Bundle name) αποτελεί ένα εκχωρημένο Όνομα Χώρου [.gr] μαζί με τα ενεργοποιημένα Ομόγραφά του Ονόματα. Τα ενεργοποιημένα Ομόγραφα Ονόματα που ανήκουν σε μια Δέσμη Ονομάτων ανανεώνονται αυτόματα με την ανανέωση του αρχικού εκχωρημένου Ονόματος, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ενεργοποίησής τους και για κάθε ένα από αυτά απαιτείται η καταβολή τέλους ανανέωσης. Αν με την κατάθεση της δήλωσης καταχώρησης έχει ενεργοποιηθεί χωρίς χρέωση και η άτονη πεζή μορφή του Ονόματος, τότε για τη μορφή αυτή δεν απαιτείται τέλος ανανέωσης.

Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν επιθυμεί την ανανέωση δεσμευμένης μορφής του Ονόματος, η οποία έχει ενεργοποιηθεί κατόπιν αιτήσεώς/δηλώσεώς του, οφείλει πριν την ανανέωση του Ονόματος να υποβάλλει δήλωση απενεργοποίησης της εν λόγω μορφής. (Το ίδιο ισχύει για τα Ονόματα που ανήκουν σε Δέσμη Ονομάτων σε περίπτωση μεταβίβασης/αλλαγής επωνυμίας.) Εάν το όνομα βρίσκεται στην περίοδο των 15 ημερών μετά την λήξη του δεν υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησης δεσμευμένης μορφής του ονόματος πριν την ανανέωσή του.