Τι είναι η προσωρινή ενεργοποίηση ενός domain name με κατάληξη .gr;

Αφού κατατεθεί μια δήλωση καταχώρησης Ονόματος στο Μητρώο και για το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την οριστική εκχώρησή του, το Όνομα ενεργοποιείται προσωρινά και μπορεί να λειτουργήσει.

Ένα ελληνικό domain παραχωρείτε άμεσα από το ελληνικό μητρώο, μετά την εξόφληση του αντιτίμου, που έχει οριστεί από τον καταχωρητή και είναι διαθέσιμο για χρήση, μετά τις τρείς πρώτες ώρες. Η προσωρινή ενεργοποίηση, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας, είναι 5 ημέρες αναμονής για την έκδοση της οριστικής απόφασης της ΕΕΤΤ. Το αποκλειστικό δικαίωμα επί του .gr domain δεν αποκτάται με την προσωρινή ενεργοποίηση.

Σε περίπτωση που εκκρεμούν προηγούμενες δηλώσεις καταχώρησης για το ίδιο Όνομα Χώρου [.gr], το Όνομα δεν ενεργοποιείται προσωρινά. Δεν ενεργοποιούνται προσωρινά επίσης, τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gov.gr και τα Ονόματα Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr που περιλαμβάνονται στη λίστα γεωγραφικών όρων της ΕΕΤΤ.

Τέλος οι ανυπόστατες δηλώσεις καταχώρησης (όπως ορίζονται στον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου [.gr]) απορρίπτονται αυτόματα.