Σύνθεση νέου .gr domain nameΓια τη σύνθεση ενός .gr domain name, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήστε:

- Μικρούς χαρακτήρες του λατινικού αλφάβητου (a-z)

- Αριθμούς  (0-9) και

- τη διαχωριστική παύλα ( - )αρκεί να μην τοποθετείται στην αρχή ή στο τέλος του ονόματος.


Αν δυστυχώς το gr domain αλλά και ένα διεθνές είναι δεμευμένο χρησιμοποιήστε κάποιες παραλλαγές με κοινές λέξεις που εύκολα μπορούν να συνδιαστούν ως μπαλαντέρ.
Για παράδειγμα, αν επιθημείτε να δεσμέυσετε το domain.gr τότε μπορείτε να κάνετε συνδιασμόυς με λέξεις όπως η λέξη "best" με αποτέλεσμα τις παρακάτω παραλλαγές:

- bestdomain.gr

- best-domain.gr

- domainbest.gr

- domain-best.gr


Μερικές ακόμη λέξεις που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν είναι easy, top, real, net, data,  hit, best, multi, pro, on, tech αλλά και πολλές ακόμη που θα σας δόσουν λύση στη δημιουργία ενός εναλλακτικού gr domain mane ή ενός domain με διεθνή κατάληξη.

Τέλος για ένα καλό gr domain φροντίστε η τελική του μορφή να είναι εύκολα κατανοητή και να μην είναι απαραίτητη καμία επεξήγηση γύρω από τον τρόπο σύνταξης, ο κάθε επισκέπτης να τη θυμάται εύκολα και αν είναι δυνατόν να συσχετίζεται με το αντικείμενό σας.

Προχωρήστε σε μια δοκιμή όλων των οδηγιών κάνοντας αναζήτηση για νέο domain name

ή εναλλακτικά σε άμεση αναζήτηση domain name

Domain:

lightbulb Δείτε ακόμη:

bullet_red Δυνατές καταλήξεις για  τα ελληνικά ονόματα GR domain name

bullet_red Επιτρεπόμενη μορφή Domain name

bullet_red GR Domain Name περισσότερα σχετικά θέματα