Πώς μπορώ να μεταβιβάσω ένα domain name;

Για τη μεταβίβαση ενός domain name πρέπει οι ενδιαφερόμενοι (Μεταβιβάζων  Αποκτών ) να υποβάλλουν στον Καταχωρητή αίτηση με την οποία ζητούν τη μεταβίβαση του domian name και να προσκομίζουν επίσης:
- Δήλωση του Φορέα-μεταβιβάζοντος ότι μεταβιβάζει το συγκεκριμένο όνομα χώρου στο ενδιαφερόμενο για τη μεταβίβαση πρόσωπο
- Δήλωση του προσώπου προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση ότι αποδέχεται τη μεταβίβαση.
- Δήλωση του προσώπου προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση στην οποία δηλώνει ότι α) όσα δηλώνει είναι ακριβή και αληθή, β) σε περίπτωση νομικού προσώπου ότι ο δηλών δεσμεύει το νομικό πρόσωπο γ) σε περίπτωση domain name τρίτου επιπέδου των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό, ότι φέρει την ιδιότητα που αντιστοιχεί σε φορείς στους οποίους δύναται να εκχωρηθεί το συγκεκριμένο κοινόχρηστο όνομα χώρου.
- Τα νόμιμα τέλη και τα επιπλέον τέλη τα οποία τυχόν απαιτεί για τη μεταβίβαση ο Καταχωρητής.

Η αίτηση αποστέλλεται στην ΕΕΤΤ από τον Καταχωρητή και εκδίδεται σχετική απόφαση.

Με τη μεταβίβαση εκχωρηθέντος domain name μεταβιβάζεται ταυτόχρονα οποιαδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος domain name δεσμεύεται αυτόματα καθώς επίσης και οι δεσμευμένες μορφές του εκχωρηθέντος ονόματος χώρου που ενεργοποιήθηκαν κατόπιν αιτήσεως του φορέα.