Πόσους χαρακτήρες μπορεί να έχει ένα Όνομα Χώρου;

Από 3 έως 60, μη συμπεριλαμβανομένης της κατάληξης .gr. Στην περίπτωση των ονομάτων χώρου με Ελληνικούς χαρακτήρες με κατάληξη .gr, o περιορισμός των 60 χαρακτήρων αφορά το μήκος της κωδικοποιημένης μορφής (PUNYCODE).
Δεν εκχωρούνται Ονόματα Χώρου που έχουν λιγότερους από 3 και περισσότερους από 60 χαρακτήρες.