Διαχειριστείτε το domain name σας

Με τη χρήση του δυναμικού περιβάλλοντος διαχείρισης domain name μπορείτε να προχωρήσετε σε:

  • Κατoχύρωση νέου domain name
  • Ανανέωση του domain name που ήδη διαθέτετε
  • Μεταβίβαση του domain name που ήδη διαθέτετε Να αλλάξετε καταχωρητή
  • Δέσμευση domain name σε όνομα τρίτου προσώπου

Αλλαγή στοιχείων που συνδέονται με:

  • το .gr domain name σας (name servers, πρόσωπα επαφής ... )
  • των προσώπων επαφής που σας αφορούν (στοιχεία επικοινωνίας, κωδικό εξουσιοδότησης)

Προβολή της πλήρους εικόνας των στοιχείων που συνδέονται:

  • με το .gr domain name σας
  • με το πρόσωπο επαφής που σας ενδιαφέρει

Ελέγχο της διαθεσιμότητας

  • του [.gr] domain name που επιθυμείτε
  • του Name server που σας ενδιαφέρει