Καταχώρηση Ονομάτων Χώρου [.gr] με Ελληνικούς Χαρακτήρες

Από τις 4 Ιουλίου 2005 (07.00 UTC) επιτρέπεται η καταχώρηση Ονομάτων Διαδικτύου με Κατάληξη .gr το μεταβλητό μέρος των οποίων αποτελείται από Ελληνικούς χαρακτήρες.

Μια ιδιότητα των καταχωρήσεων Ονομάτων Χώρου [.gr] με Ελληνικούς χαρακτήρες είναι το δικαίωμα του δικαιούχου στην καταχώρηση μιας «Δέσμης ( Bundle)» ονομάτων που σχετίζονται με το Όνομα Χώρου [.gr] που υποβλήθηκε για εκχώρηση. Τα ονόματα της δέσμης αυτή διαφέρουν από το αρχικό Όνομα Χώρου μόνο στον τονισμό (επιτρέπονται όλοι οι τονισμένοι χαρακτήρες – Πολυτονικό) ή είναι ομόγραφά του. Ομόγραφα ονόματα λέγονται τα ονόματα τα οποία έχουν οπτική ομοιότητα με το καταχωρημένο όνομα αν και περιέχουν διαφορετικούς χαρακτήρες (π.χ. mepa.gr και μέρα .gr αν τα δούμε σε κεφαλαία μορφή).

Τα ονόματα αυτά αποκλείονται από τρίτους και δικαίωμα στην καταχώρηση τους έχει μόνο ο δικαιούχος του Ονόματος Χώρου [.gr] που δημιούργησε την ομάδα (δεσμευμένα ονόματα). Τα ονόματα δεν καταχωρούνται αυτόματα αλλά δίνεται το δικαίωμα στον δικαιούχο να τα αν αυτός το επιθυμεί. Η ενεργοποίηση των ονομάτων αυτών γίνεται με απλή δήλωση ενεργοποίησης του δικαιούχου προς τον καταχωρητή του και την καταβολή του αντίστοιχου τέλους ενεργοποίησης δεσμευμένου ονόματος.

Τα ονόματα που ανήκουν σε μια δέσμη αυτόματα υπάγονται στους ίδιους εξυπηρετητές ονοματοδοσίας του αρχικού ονόματος με αντίστοιχη εγγραφή στην ζώνη του μητρώου.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα Ονόματα Χώρου [.gr] με Ελληνικούς Χαρακτήρες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το domain@easylogic.gr ή το 2410.579782