Έχασα το κωδικό εξουσιοδότησης του GR DOMAIN. Τι πρέπει να κάνω;

Για να δείτε τον κωδικό εξουσιοδότησης ενός domain σας, που έχει ως καταχωρητή την Easylogic, θα πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας. Μετά την είσοδό σας, δείτε "Τα Domain μου" και μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης του κάθε domain σας, δείτε για το στοιχείο "Κωδικός εξουσιοδότησης".

Για να δείτε τον κωδικό εξουσιοδότησης ενός domain σας, σε έναν άλλο καταχωρητή, θα πρέπει να συνδεθείτε με το αντίστοιχο περιβάλλον διαχείρισης που σας παρέχει.

Αν δεν έχετε στη διάθεσή σας περιβάλλον διαχείρισης θα πρέπει να επικοινωνήστε με τον καταχωρητή σας.
Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας και ΜΟΝΟ αν επιθυμείτε να μεταφέρετε το domain σας στην Easylogic, θα πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας στην εταιρεία μας. Μετά την είσοδό σας, επιλέξτε νέο αίτημα υποστήριξης. Στο αίτημά σας σημειώστε [ Είμαι ο ιδιοκτήτης του domain .............gr και επιθυμώ την αποστολή του κωδικού εξουσιοδότησης, στο email που είναι δηλωμένο, στα στοιχεία του ιδιοκτήτη. ]

Η γνωστοποίηση κωδικού εξουσιοδότησης ονόματος χώρου [.GR] στο δικαιούχο αποτελεί αρμοδιότητα του καταχωρητή που διαχειρίζεται το όνομα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η επικοινωνία του δικαιούχου με τον καταχωρητή, ο δικαιούχος έχει τις εξής επιλογές:

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί σας στο 2410579782, το domain@easylogic.gr ή απευθυνθείτε στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  (Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, Τ.Κ. 15125 - Tηλ. 210-6151000 - Fax: 210-6105049 - info@eett.gr ), αρμόδια Αρχή για την εκχώρηση των ονομάτων χώρου [.gr].