Πώς μπορώ να μεταφέρω το domain name από άλλον καταχωρητή στην easylogic

Αλλαγή καταχωρητή ελλληνικού .gr, .ελ domain name

 

Η αλλαγή κατχωρητή ενός domain name γίνεται μέσα από απλά βήματα, χωρίς κανένα κόστος. Βασική προϋπόθεση είναι να γνωρίζετε τον κωδικό του domain name, στη συνέχεια προχωρήστε στο πρώτο σας βήμα αλλαγής καταχωρητή κάνοντας ένα κλικ εδώ . Σε κάθε περίπτωση που ο κωδικός εξουσιδότησης δεν σας είναι γνωστός, μετά από δική σας εντολή μπορούμε νσ τον αποστείλουμε ψηφιακά στο email του δικαιούχου που έχει εκχωρηθεί.

Για τα ελληνικά ονόματα χώρου ( domain name ), έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε καταχωρητή όποτε το κρίνεται απαραίτητο, χωρίς καμία επιβάρυνση. Η συνδρομή που είχατε πληρώσει στον προηγούμενο καταχωρητή σας, ισχύει και θα πληρώσετε για ανανέωση  όταν λήξει η προηγούμενη συνδρομή σας. Από την στιγμή που κάνετε την ψηφιακά την αίτηση αλλαγής καταχωρητή, βάση του κανονισμού εκχώρησης ονομάτων χώρου .gr .ελ, αυτό μεταφέρεται σχεδόν ταυτόχρονα στον προσωπικό σας λογαριασμό στην Easylogic.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα ελληνικά ονόματα χώρου η αλλαγή καταχωρητή δεν συνεπάγεται και ανανέωση του domain name σας.

Οδηγίες για την αλλαγή καταχωρητή: