Πώς μπορώ να μεταφέρω το domain name από άλλον καταχωρητή στην easylogic

Αλλαγή καταχωρητή .gr domain name

 

Η αλλαγή κατχωρητή ενός domain name γίνεται μέσα από απλά βήματα, χωρίς κανένα κόστος. Βασική προϋπόθεση είναι να γνωρίζετε τον κωδικό του domain name, στη συνέχεια προχωρήστε στο πρώτο σας βήμα αλλαγής καταχωρητή κάνοντας ένα κλικ εδώ

Μπορείτε να αλλάξετε καταχωρητή όποτε θέλετε χωρίς καμία επιβάρυνση. Η συνδρομή που είχατε πληρώσει στον προηγούμενο καταχωρητή σας, ισχύει και θα πληρώσετε για ανανέωση  όταν λήξει η προηγούμενη συνδρομή σας. Από την στιγμή που κάνετε την αίτηση αλλαγής καταχωρητή, ο παλιός καταχωρητής την εγκρίνει  άμεσα ή  πραγματοποιείται με την αυτόματη έγκριση λόγω παρέλευσης της προθεσμίας έγκρισης (7 ημέρες) ή απόρριψης της αίτησης από τον καταχωρητή   βάση του κανονισμού εκχώρησης ονομάτων χώρου .gr.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αλλαγή καταχωρητή δεν συνεπάγεται και ανανέωση του domain name σας.