Τι είναι το Ελεύθερο Λογισμικό;

Το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) είναι το λογισμικό που ο καθένας μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιεί, να αντιγράφει, να διανέμει και να τροποποιεί ανάλογα με τις ανάγκες του. Είναι ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης και χρήσης λογισμικού που βασίζεται στην ελεύθερη διάθεση του πηγαίου κώδικα, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα αλλαγών ή βελτιώσεων ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες αυτού που το χρησιμοποιεί.

Τα οφέλη του Ελεύθερου Λογισμικού

  • Νόμιμο λογισμικό το οποίο διατίθεται χωρίς κόστος κτήσης και έχει πολύ μικρότερο κόστος συντήρησης από τις ετήσιες άδειες χρήσης του ισοδύναμου κλειστού λογισμικού,
  • Λογισμικό που ενσωματώνει άμεσα τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις,
  • Συχνές ενημερώσεις με νέες δυνατότητες,
  • Κοινότητα ανάπτυξης και υποστήριξης του λογισμικού,
  • Πληθώρα πρόσθετων προγραμμάτων με εύκολη και δωρεάν εγκατάσταση,
  • Σταθερότητα και ασφάλεια,
  • Ασφαλέστερο και πιο αξιόπιστο σε σχέση με ιδιόκτητο λογισμικό,
  • Δίνει την δυνατότητα να εξερευνήσουμε και να μάθουμε τον τρόπο λειτουργίας του λογισμικού προσαρμόζοντάς το στις ανάγκες μας.

Το Κόστος

Το κόστος άδειας χρήσης των εφαρμογών ελεύθερου λογισμικού είναι μηδενικό. Δεν αγοράζονται άδειες χρήσης και μπορούμε να έχουμε απεριόριστο αριθμό εγκαταστάσεων.

https://opensource.ellak.gr/ine-elefthero-ke-simferi/

Πίνακας ισοδύναμου λογισμικού της ΕΛΛΑΚ

https://mathe.ellak.gr/?page_id=135

Δείτε https://ellak.gr/