Μπορείτε να μεταφέρετε τα domains σας. Πληκτρολογήστε τα επιθυμητά domains για μεταφορά στο παρακάτω κουτί, ένα-ένα ανά σειρά (το ένα κάτω από το άλλο), χωρίς πρόθεμα www. ή http://