Μεταβίβαση Χρήσης Ονόματος Χώρου .GR- Αίτηση μεταβίβασης χρήσης κατατίθεται στην περίπτωση που η χρήση του ονόματος μεταβιβάζεται σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

- Αίτηση μεταβίβασης χρήσης μπορεί να κατατεθεί στο Μητρώο το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της περιόδου εκχώρησης του ονόματος.

-Μπορεί να κατατεθεί μόνο από τον καταχωρητή που διαχειρίζεται το όνομα χώρου.

-Για να ξεκινήσετε της διαδικασία:

1 - Κατεβάστε και συμπληρώστε τη σχετική αίτηση κάνοντας κλικ εδώ .
Αρχικά προχωρήστε σε αποστολή με fax στο 2410555607 ή αποστολή email στο domains@easylogic.gr. Στη συνέχεια, προχωρήστε σε αποστολή του πρωτοτύπου προς την έδρα μας. Easylogic - ΦΑΚΑΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. | Βουλγαροκτόνου 8Α - 41223 | Λάρισα

2 - Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και ολοκληρώστε την παραγγελία.

3 - Ως καταχωρητής σας, θα προχωρήσουμε στις απαιτούμενες ενέργειες μετά την εξόφληση του ποσού και την παραλαβή της αίτησης.
-------------------------------------------------------------

Τιμές με ΦΠΑ από...
25.00 €
Παραγγελία!